برچسب ها: شیخ طوسی

۲ نتیجه

عنوانشیخ طوسی: پیشوای عالمان شیعی

نویسندهمهدی کمپانی زارع

ناشروایا

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ7ـ95673ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۲

عنوانطوسی‌پژوهی (مجموعه مقالاتی در بررسی آراء، احوال و آثار شیخ طوسی)

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش مهدی کمپانی زارع

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ121ـ222ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۵۲