برچسب ها: شعر کردی

۷ نتیجه

عنوانجنگنامۀ نادر: به زبان هورامی؛ متن علمی ـ انتقادی با ترجمۀ فارسی

نویسندهالماس‌خان کندوله‌ای

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۶۶۰

شابک7ـ284ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۸۳

عنوانرزم‌نامۀ کنیزک؛ حماسه‌ای به زبان گورانی و روایتی از یادگار زریران

نویسندهآرش اکبری مفاخر

ناشرمرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهش های ایرانی و اسلامی)

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک2ـ83ـ6326ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۷۸

عنوانمجموعه اشعار شیرکوبی‌کس

نویسندهبه کوشش و ترجمۀ رضا کریم مجاور

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ146ـ376ـ600ـ978

تعداد صفحات۹۲۰

عنوانمجموعه مقالات اولین همایش بین‌المللی میراث مشترک ایران و عراق (دفتر هیجدهم: شعر مذهبی)

نویسندهجمعی از نویسندگان

ناشرمجمع ذخایر اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپقم

شابک9ـ760ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۸۱

عنوانشعرای نامدار کرد

نویسندهفخرالدین آمیدیان

ناشرآنا

تاریخ چاپ۱۳۹۱ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک7ـ63ـ6876ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۶۲

عنواندوبیتی‌های حسن سلیمی عبدالملکی (فارسی، کردی، تبری)

نویسندهحسن سلیمی عبدالملکی

ناشرشلفین

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپساری

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ277ـ100ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۸

عنوانبودای کُرد

نویسندهحسین شکربیگی

ناشرفصل پنجم

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک7_084_304_600_978

تعداد صفحات۹۶