برچسب ها: شعر مذهبی

۲۰ نتیجه

عنواننسب نامۀ شاه عالم‌پناه (شاه طهماسب صفوی: 930 ـ 984)، دیوان مظلوم شیرازی

نویسندهمظلوم شیرازی

ناشرمورخ

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپقم

تیراژ۵۰

شابک2ـ87ـ6300ـ622ـ978

تعداد صفحات۸۲

عنواناشعار ولایی حزین لاهیجی

نویسندهمقدمه، گزینش و شرح ابیات: حامد شکوفگی

ناشرکتاب نیستان

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۸۰۰

شابک7ـ805ـ208ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۵۲

عنوانقصاید ولایی سروش اصفهانی

نویسندهسروش اصفهانی

ناشرکتاب نیستان

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۸۰۰

شابک2ـ813ـ208ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۰۶

عنوان دیوان عمرانی کابلی

نویسندهسید میرمحمدحسن عمرانی کابلی

ناشرمحمل

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰

شابک8ـ5ـ96806ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۶۰

عنواناسرار الشهادة (دیوان سرباز)؛ دیوان اشعار آیینی

نویسندهاسماعیل بروجردی

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۵۰

شابک7ـ3188ـ03ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۶۴

عنوانشاهنامۀ شاه خورشید چهر

نویسندهسیدعلی کاشفی خوانساری

ناشرگویا

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک4ـ63ـ6528ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۳۲

عنوانساز نی در کربلاست: نگاهی بر هزار سال شعر عاشورایی فارسی از شاعران ایران

نویسندهبه کوشش رحیم زریان

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۵۰

شابک1ـ092ـ435ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۳۶

عنواندیوان مولانا محمد بن حسام خوسفی

نویسندهمحمد بن حسام خوسفی

ناشرفکربکر

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک5ـ13ـ2860ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۱۰

عنوانمجموعه مقالات اولین همایش بین‌المللی میراث مشترک ایران و عراق (دفتر هیجدهم: شعر مذهبی)

نویسندهجمعی از نویسندگان

ناشرمجمع ذخایر اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپقم

شابک9ـ760ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۸۱

عنوانحاج میرزا مهدی شکوهی (از شعرای بزرگ آذربایجان در دورۀ قاجار)

نویسندهجلال جلال‌شکوهی با همکاری مسعود غلامیه، یوسف بیگ باباپور

ناشرمنشور سمیر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک6ـ58ـ7509ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۲

عنوانفاطمۀ زهرا در شعر فارسی

نویسندهمحمد صحتی سردرودی

ناشرپرتو خورشید

تاریخ چاپ۱۳۸۷

مکان چاپقم

تیراژ۲۰۰۰

شابک2ـ45ـ2743ـ964ـ978

تعداد صفحات۸۸۸

عنوانچکامۀ عشق: روایت منظوم واقعۀ کربلا

نویسندهکمال الدین محمدکریم صابونی

ناشرسازمان چاپ و انتشارات

تاریخ چاپ۱۳۸۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک1_714_422_964_978

تعداد صفحات۷۶

عنوانجامه‌دران

نویسندهسعید بیابانکی

ناشرفصل پنجم

تاریخ چاپ۱۳۹۱ (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9_95_6261_600_978

تعداد صفحات۸۰

عنوانطوفان واژه‌ها

نویسندهسیدحمیدرضا برقعی

ناشرفصل پنجم

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ دوازدهم)

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰۰

شابک1_2_90886_600_978

تعداد صفحات۸۰

عنوانسفینه مراثی‌ها و نوحه‌ها

نویسندهابوالحسن یغمای جندقی و شاعرانی از خاندان او

ناشرپژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4_476_426_964_978

تعداد صفحات۶۰۴

عنوانشعر فؤاد در آیینۀ تحلیل و نقد

نویسندهپدرام ملکی

ناشرمرکز کرمان شناسی

تاریخ چاپ۱۳۸۵

مکان چاپکرمان

تیراژ۲۰۰۰

شابک7_80_6487_964

تعداد صفحات۳۳۶

عنوانامام علی (ع) در اشعار عربی معاصر

نویسندهمصطفی شیروانی خوزانی

ناشردانشگاه قم

تاریخ چاپ۱۳۸۱

مکان چاپقم

تیراژ۲۰۰۰

شابک2_1_94122_964

تعداد صفحات۲۵۶