برچسب ها: شعر حجم

۳ نتیجه

عنوانحجم‌گرایی و قدرت؛ تحلیل نقش نهادهای قدرت در حیات تاریخی بیانیۀ شعر حجم

نویسندهعلیرضا رعیت حسن‌آبادی

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپاصفهان

تیراژ۳۰۰

شابک9ـ24ـ6942ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۳۰

عنوانشاعران حجم، شاعران دیگر

نویسندهحنیف خورشیدی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ049ـ376ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۱۶

عنوانآذرخشی از جنبش‌های ناگهان: آنتولوژی شعر دهۀ چهل و پنجاه (موج‌نو، شعر دیگر، شعر حجم، شعر موج ناب)

نویسندهسیدحمید شریف‌نیا، ابراهیم رئیسی

ناشربوتیمار

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپمشهد

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ58ـ7556ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۵۲