برچسب ها: شعر

۱۳۱۴ نتیجه

عنوانپای درس حضرت مولانا: 12 درس در مولاناشناسی

نویسندهمهدی سیاح‌زاده

ناشرمهراندیش

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ73ـ7847ـ622ـ978

تعداد صفحات۹۰۴

عنوانمکتب و میراث شیعیان ری

نویسندهرسول جعفریان

ناشرمورخ

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپقم

تیراژ۲۰۰

شابک6ـ92ـ6300ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۳۰

عنوانفضای رازی گری در شاهنامه (بر پایۀ بررسی‌ها و کاوش‌های باستان‌شناسی)

نویسندهسمیرا ایمنی

ناشرکارنامک

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک1ـ4ـ93012ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۱۳

عنوانگشت و گذاری در هوای مه‌آلود: گفتگوهایی دربارۀ شعر

نویسندهکاظم سادات‌اشکوری

ناشربامداد نو

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک1ـ38ـ6637ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۳۲

عنوانسفر در حباب: گزیدۀ اشعار فارسی شکری هنری

نویسندهانتخاب، تدوین و تصحیح: امیرحسین مدرس

ناشرنیستان هنر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۸۰۰

شابک4ـ48ـ8044ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۵۰

عنواننبوت از دیدگاه غزالی: معرفی علم نفس ابن‌سینا به کلام اشعری

نویسندهفرانک گریفل

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک6ـ292ـ290ـ622ـ978

تعداد صفحات۹۰

عنوانویتمن ایرانی: فراتر از پذیرش ادبی

نویسندهبهنام فومشی

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپاصفهان

تیراژ۳۰۰

شابک9ـ30ـ5748ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۳۸

عنوانمروارید ادب ایران

نویسندهسمانه سنگچولی

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک7ـ840ـ405ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۴۸

عنوانراز ماندگاری ایران

نویسندهحسن انوری

ناشرلنا

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک9ـ5ـ93257ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۹۰

عنوانمعنی زندگی

نویسندهحسن انوری

ناشرلنا

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک1ـ1ـ93257ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۳۶

عنوانتاریخ روایی شاعران؛ دفتر دوم: شهریار

نویسندهحسن مفاخری

ناشرفصل پنجم

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک0ـ942ـ304ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۴

عنوانجهانگیرنامه: شرح منظوم زندگانی و جنگ‌های پطر کبیر

نویسندهکنیاز یوسف

ناشرمجمع ذخایر اسلامی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپقم

تیراژ۲۰۰

شابک7ـ202ـ304ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۶۲

عنوانرازهای بزرگ حافظ

نویسندهمصطفی بادکوبه‌ای هزاوه‌ای

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک9ـ525ـ234ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۵۲

عنوانصدای پای آب: نگاهی بر بلندترین شعر سهراب سپهری (خوشنویسی قطعات: غلامحسین امیرخانی): بر اساس درس‌گفتارهای شعر معاصر

نویسندهسوگل مشایخی

ناشرکتاب آبان

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ93ـ7343ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۰

عنواناومانیسم و اگزیستانسیالیسم در اندیشۀ عربی

نویسندهعبدالرحمن بدوی

ناشرنقد فرهنگ

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ88ـ7919ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۴۰

عنوانتحفۀ فاطمیه: جنگ‌نامۀ سردار فاتح در یزد

نویسندهمیرزا مهدی جلالی یزدی

ناشربختیاری پژوهان

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپفارسان

تیراژ۳۰۰۰

شابک5ـ0ـ90002ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۶۰

عنواناز شعر چریکی تا عرفان حلاج: نقد و بررسی کرونولوژیکی اشعار دکتر شفیعی کدکنی (سه جلد)

نویسندهحسن گل‌محمدی

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک2ـ363ـ176ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۷۶

عنوانجلسه طنز

نویسندهاسماعیل امینی

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک1ـ249ـ174ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۶