برچسب ها: شرح و تفسیر

۲۱ نتیجه

عنوانخرقۀ صحبت: شرح مقالات شمس تبریزی با رویکرد هرمنوتیکی چرخشت فهمندگی

نویسندهغلامرضا خاکی

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک4ـ828ـ253ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۵۶

عنوانروایت‌شناسی؛ نظریه و کاربرد

نویسندهمحمدرضا حاجی‌آقابابایی

ناشرمهراندیش

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ86ـ6395ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۸۰

عنوانجادو سخن جهان نظامی

نویسندهبهروز ثروتیان

ناشرمعین

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک5ـ134ـ165ـ964ـ978

تعداد صفحات۷۵۲

عنوانشرح فصوص الحکم

نویسندهعفیف‌الدین تلمسانی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3ـ642ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۴۲

عنوانقصیدۀ بُرده (با شرح و معنی لغات و دو ترجمۀ منظوم)

نویسندهشرف‌الدین بوصیری

ناشرتکدرخت

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک0ـ22ـ6646ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانبانگ آب: دریچه‌ای به جهان‌نگری مولانا

نویسندهسودابه کریمی

ناشررشد آموزش

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ38ـ6269ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۸۳

عنواناشراق غزلیات حافظ برای همگان به ضمیمۀ مقالۀ «منِ تو و منِ من کیست و چه می‌خواهد» (جلد اول)

نویسندهبه کوشش مرتضی اشراقی

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک7_077_313_600_978

تعداد صفحات۴۵۸

عنوانشکوفه‌زار (شرحی بر شرف‌نامۀ نظامی)

نویسندهسراج‌الدین علیخان آرزو

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰

شابک5_042_313_600_978

تعداد صفحات۲۳۵

عنوانشرحی بر عروض و قافیۀ سیروس شمیسا

نویسندهمحمدامین شمسی‌نیا

ناشراخوان

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8_84_8586_964_978

تعداد صفحات۲۹۳

عنوانشرح غزل‌های حافظ (با تجدیدنظر و اضافات) در چهار جلد

نویسندهحسینعلی هروی به کوشش عنایت‌الله مجیدی و زهرا شادمان

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک9_99_7443_964_978

تعداد صفحات۲۱۵۰

عنوانمالک ملک سخن (شرح قصاید خاقانی)

نویسندهعباس ماهیار

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک9_442_372_964_978

تعداد صفحات۷۵۰

عنوانشرح سادۀ گلشن راز

نویسندهشیخ محمود شبستری

ناشرشرکت چاپ و نشر بین الملل

تاریخ چاپ۱۳۸۸(چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک1_214_304_964_978

تعداد صفحات۴۴۳

عنوانشرح یکصد غزل اول از دیوان شمس تبریزی

نویسندهفائزه پایریز زنجانی

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰۰

شابک6_985_506_964_978

تعداد صفحات۳۴۰

عنوانبر آستان جانان: گزیدۀ صدویک غزل حافظ با مقدمه و شرح غزل‌ها

نویسنده نصرالله امامی

ناشررِسش

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک1_70_8049_964_978

تعداد صفحات۳۰۰

عنوانوصل خورشید: شرح شصت غزل از حافظ

نویسندهعلیرضا مظفری

ناشرآیدین

تاریخ چاپ۱۳۸۷

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۱۰۰

شابک0_46_5592_964_978

تعداد صفحات۴۴۸

عنوانشرح شوق (5 جلد)

نویسندهسعید حمیدیان

ناشرقطره

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6_229_119_600_978

تعداد صفحات۴۳۹۸

عنوانراز پنهان شد آشکارا

نویسنده آرش احسانی و رضا فروزان

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک9_777_351_964_978

تعداد صفحات۱۳۶