برچسب ها: شرح و تحلیل

۲ نتیجه

عنوانسیتک‌های سیستانی؛ بازیابی و تصحیح روایات شفاهی، شرح و تحلیل سبکی دوبیتی‌ها و رباعی‌های محلی سیستان

نویسندهفاطمه الهامی، فداحسین سنجرانی واحد

ناشردانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپزاهدان

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ0ـ95942ـ964ـ145000978

تعداد صفحات۳۹۲

عنوانگوهر معنا در صدف لفظ: شرح و تحلیل و بررسی الفیه گلشن راز اثر شیخ محمود شبستری

نویسندهغلامحسین عمرانی

ناشرفصل پنجم

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9ـ019ـ304ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۰