برچسب ها: شاهان در ادبیات فارسی

۲ نتیجه

عنوانحماسۀ ملی در شاهنامۀ فردوسی و ثعالبی

نویسندهمظفر احمدی دستگردی

ناشراساطیر

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ546ـ331ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۱۲

عنوانخطبه‌ها و اندرزهای شاهان در شاهنامه فردوسی

نویسندهنصرت صفی‌نیا

ناشرهورآفرید

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ56ـ9092ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۶۳