برچسب ها: شاعران هندی

۵ نتیجه

عنوانهفت سال در هند؛ یادداشت‌هایی از کشوری پررمز و راز

نویسندهپاکسیما مجوزی

ناشرشرکت هزاره سوم اندیشه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ61ـ7306ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۶۳

عنوانتذکره مقالات الشعراء

نویسندهقیام‌الدین حیرت اکبرآبادی

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ277ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۵

عنواناحوال و آثار میرغلامعلی آزاد بلگرامی

نویسندهسیدحسن عباس

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ۱۳۸۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3_65_6053_964

تعداد صفحات۴۷۴

عنوانتذکرۀ بی‌نظیر

نویسندهمیرسیدعبدالوهاب افتخار دولت‌آبادی

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4_059_220_600_978

تعداد صفحات۲۴۴

عنوانتذکره شمع انجمن

نویسنده سیدمحمدصدیق حسن‌خان بهادر

ناشردانشگاه یزد

تاریخ چاپ۱۳۸۶

مکان چاپیزد

تیراژ۱۰۰۰

شابک3_55_8508_964

تعداد صفحات۹۷۷+۲۲