برچسب ها: شاعران هندی

۷ نتیجه

عنوان قطرۀ دریای همت: گزیده‌ای کلیات طالب‌علی لکهنویی متخلص به «عیشی»

نویسندهطالب‌علی لکهنویی

ناشرنیستان هنر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۸۰۰

شابک2ـ00ـ8044ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۰۸

عنوانگزیده‌ای از سروده‌های رابیندرانات تاگور

نویسندهرابیندرانات تاگور

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ245ـ456ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۴

عنوانهفت سال در هند؛ یادداشت‌هایی از کشوری پررمز و راز

نویسندهپاکسیما مجوزی

ناشرشرکت هزاره سوم اندیشه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ61ـ7306ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۶۳

عنوانتذکره مقالات الشعراء

نویسندهقیام‌الدین حیرت اکبرآبادی

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ277ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۵

عنواناحوال و آثار میرغلامعلی آزاد بلگرامی

نویسندهسیدحسن عباس

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ۱۳۸۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3_65_6053_964

تعداد صفحات۴۷۴

عنوانتذکرۀ بی‌نظیر

نویسندهمیرسیدعبدالوهاب افتخار دولت‌آبادی

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4_059_220_600_978

تعداد صفحات۲۴۴

عنوانتذکره شمع انجمن

نویسنده سیدمحمدصدیق حسن‌خان بهادر

ناشردانشگاه یزد

تاریخ چاپ۱۳۸۶

مکان چاپیزد

تیراژ۱۰۰۰

شابک3_55_8508_964

تعداد صفحات۹۷۷+۲۲