برچسب ها: سیدعباس رستاخیز سانچارکی

۲ نتیجه

عنواندیوان امیر نظام الدین علیشیر نوایی فانی شاعر و عارف (844 ـ 906 هـ.ق)

نویسندهامیر نظام الدین علیشیر نوایی فانی

ناشرشفیعی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک3ـ55ـ7843ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۱۳+۱۰۶

عنواندیوان میرحاج گنابادی هروی

نویسندهمیرحاج گنابادی هروی

ناشرمورخ

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپقم

تیراژ۲۰۰

شابک-

تعداد صفحات۱۹۰