برچسب ها: سیاست علمی

۲ نتیجه

عنوانعلم؛ مرز بی‌انتها

نویسندهاستیو السون

ناشرمؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک7ـ089ـ226ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۲۸

عنوانگفتگوهایی با گئورگ لوکاچ

نویسندهبه کوشش و ویراستاری تئو پینکوس

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک6ـ938ـ380ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۲۶