برچسب ها: سرگذشت‌نامه

۸۹۵ نتیجه

عنوانداستان نویسان ایران از انقلاب تا انقلاب

نویسندهبه کوشش یعقوب آژند

ناشرمولی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک2ـ193ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۶۸

عنوانزندگی و زمانۀ سیدحسن تقی‌زاده

نویسندهسیدعلی علوی

ناشرمؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک0ـ63ـ5645ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۸۴

عنوانعلی نصیریان: نگاهی به زندگی و آثار

نویسندهنگار حسینی

ناشرفرهنگ معاصر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ164ـ105ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۴۸

عنوانجواهر التصوف

نویسندهیحیی بن معاذ رازی

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک1ـ360ـ176ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۰

عنوانصدای سکوت: پژوهش‌هایی در زمینۀ عارفان ایرانی و مسلمان

نویسندهگروهی از نویسندگان به کوشش و ترجمۀ جمشید جلالی شیجانی

ناشرمولی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک1ـ190ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۸+۱۴

عنوانویلیام در گذر زمان: شکسپیر چگونه شکسپیر شد؟

نویسندهاستیون گرین‌بلت

ناشرخوب

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ85ـ7543ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۴۰

عنوانشایگان به روایت شایگان و یادگارنوشته‌های داریوش شایگان

نویسندهبه کوشش علی دهباشی

ناشرفرزان روز

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک5ـ541ـ321ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۷۶

عنوانمروا نبیلی: شاعر و سینماگر

نویسندهکامیار عابدی

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک7ـ086ـ191ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۵۰

عنوانسفرنامۀ حج

نویسندهمحمدحسین شمس‌العلماء گرکانی

ناشردانش حوزه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰

شابک5ـ75ـ8893ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۴۰

عنواندیوان اولو عارف چلبی

نویسندهاولو عارف چلبی

ناشردوستان

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک1ـ1ـ92878ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۱۲

عنوانآوای مرغ آمین: نیما یوشیج و آثارش

نویسندهاحمد کریمی‌حکاک، کامران تلطف و دیگران

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک1ـ103ـ324ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۰۳

عنوانآینۀ جانان: شرح احوال و آثار و اندیشه‌های شمس‌الدین دیلمی

نویسندهسعید کریمی

ناشرفرهنگ معاصر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک4ـ293ـ105ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۳۹+۱۵

عنوانگذر عمر: خاطرات سیاسی باقر پیرنیا (استاندار استان‌های فارس، خراسان و نایب‌التولیه آستان قدس رضوی 1342 ـ 1350)

نویسندهباقر پیرنیا با مقدمۀ عبدالله شهبازی

ناشرکویر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک7ـ00ـ8161ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۰۰

عنوانآفاق عرفان در سپهر ایران: گفتگوی حامد زارع با نصرالله پورجوادی

نویسندهبه کوشش حامد زارع

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک6ـ513ـ234ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۰۸

عنوانمصطفی‌قلی بیات (صمصام‌الملک 1267 ـ 1316): بانی کشاورزی نو در ایران

نویسندهعلی‌اکبر سیاسی و دیگران

ناشراتاق آبی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک7ـ64ـ5590ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۰

عنواناویس وفسی

نویسندهحمیدرضا قلیچ‌خانی

ناشرپیکره

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ3ـ92746ـ622ـ978

تعداد صفحات۸۸

عنوانسرگذشت نامه های فارسی کلیسای ایاصوفیه

نویسندهکوشش، پژوهش و بازخوانی: علی مشهدی‌رفیع

ناشراورینتال کمپانی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپترکیه

تیراژ-

شابک8ـ13ـ8234ـ625ـ978

تعداد صفحات-

عنوانزندگی و آثار آنتون چخوف

نویسندهولادیمیر یرمیلوف

ناشرگویا

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ135ـ312ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۳۱