برچسب ها: سبک‌ها و مکتب‌های هنری

۱ نتیجه

عنوانزمینۀ هنرشناسی: درآمدی بر جهان‌نگری هنری

نویسندهجواد مهدیزاده

ناشرپیله

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک0ـ45ـ7620ـ622ـ978

تعداد صفحات۶۵۲