برچسب ها: زنان و سینما

۲ نتیجه

عنوانزن و سینما: با نگاهی به بازیگر سینمای بعد از انقلاب، هدیه تهرانی

نویسندهمرضیه بهرامی برومند

ناشرلوگوس

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک0ـ51ـ7825ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۲۰

عنوانگفتمان سینمای زنانه؛ از دهۀ 1990 تاکنون

نویسندهکورش جاهد

ناشرپرنده

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک8ـ65ـ8955ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۵