برچسب ها: زنان شاعر ایرانی

۷ نتیجه

عنوانخانۀ دور: ناگفته‌هایی از زندگی فروغ فرخزاد

نویسندهعسل همتی

ناشرشمشاد

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپمشهد

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ36ـ8392ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۸

عنوانزنان مؤدب؛ تاریخ شعر و ادب زنان ایران‌زمین از آغاز تا 1320 شمسی (جلد اول و دوم)

نویسندهبنفشه حجازی

ناشرقصیده سرا

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک6ـ97ـ8618ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۳۸۰

عنوانزنی تنها: فروغ و فرخزاد و شعرش

نویسندهمایکل سی. هیلمن

ناشرهنوز

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ49ـ6047ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۰

عنوانسکوت کهن آینه‌ها: زندگی و شعر عالمتاج قائم‌‌مقامی (ژاله)

نویسندهزهرا طاهری

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک6ـ996ـ380ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۹۸

عنوانسایه‌های روشن: نگاهی به شعر زنان از رابعه تا پروین دولت‌آبادی

نویسندهلعبت حبیبی

ناشرآوامتن

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ09ـ6848ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۰

عنوانپرده‌نشینان سخنگو

نویسندهماگه رحمانی

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۴۰۰

شابک8ـ03ـ9940ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۷۹

عنوانزندگی و زمانۀ پروین اعتصامی

نویسندهنصرالله حدادی

ناشرنامک

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6ـ28ـ6721ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۶۸