برچسب ها: رویکرد هرمنوتیکی

۲ نتیجه

عنوانخرقۀ صحبت: شرح مقالات شمس تبریزی با رویکرد هرمنوتیکی چرخشت فهمندگی

نویسندهغلامرضا خاکی

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک4ـ828ـ253ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۵۶

عنوانگونه های نثر تفسیری با رویکرد هرمنوتیکی

نویسندهفرزاد بالو، حبیب‌الله عباسی

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰

شابک3ـ582ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۹۲