برچسب ها: رباعی‌سرایی

۱ نتیجه

عنوانحیات دوبارۀ رباعی: دربارۀ رباعی‌های ایرج زبردست

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش بهاءالدین خرمشاهی، محمد اجاقی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک1ـ661ـ351ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۰۸