برچسب ها: دیوید کریستال

۲ نتیجه

عنوانمرگ زبان

نویسندهدیوید کریستال

ناشرماهی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ364ـ209ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانزبان‌شناسی اینترنت؛ راهنمایی برای دانشجویان

نویسندهدیوید کریستال

ناشرنویسه پارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک5ـ58ـ7030ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۹۶