برچسب ها: دورۀ مشروطه

۱۲ نتیجه

عنوانتاریخ تحول محاکم و دادرسی در ایران با تکیه بر اسناد ملی تا 1320 ش (دو جلد)

نویسندهمهشید لطفی‌نیا

ناشرندای تاریخ

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ76ـ8875ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۸+۳۶۴

عنوانعارف قزوینی و شاعران زمانه‌اش

نویسندهمهدی نورمحمدی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ501ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۲۰

عنوانمجموعه مقالات نهضت جنگل: با رویکرد به زندگی‌نامۀ میرزا حسین‌خان کسمایی به مناسبت یکصدمین سالگرد وفات وی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش فریدون شایسته

ناشرسپیدرود

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپرشت

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ39ـ7059ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۰۲

عنوانسال های یأس و امید: خاطرات محمدسعید اردوبادی

نویسندهمحمدسعید اردوبادی

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک1ـ287ـ246ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۹۸

عنوانزبان زنده

نویسندهمنوچهر انور

ناشرکارنامه

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1ـ103ـ431ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۴۵

عنوانخندۀ پنهان؛ مطالعه‌ای در باب تأثیر متقابل زمینه‌های فکری مشروطه و نمایش غربی در ایران

نویسندهغلامحسین دولت‌آبادی

ناشریکشنبه

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰

شابک7ـ6ـ89820ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۳

عنوانمشروطه، زنان و تغییرات اجتماعی

نویسندهعلی باغداردلگشا

ناشرروشنگران و مطالعات زنان

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک4ـ135ـ194ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۲۷

عنوانمسالک المحسنین

نویسندهعبدالرحیم طالبوف تبریزی

ناشرامید فردا

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ90ـ5731ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۳۹

عنوانتاریخ معاصر مشهد به روایت محمداحتشام کاویانیان: از انقلاب مشروطیت تا سال 1340 شمسی

نویسندهمحمداحتشام کاویانیان

ناشرمجمع ذخائر اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپقم

تیراژ۳۰۰

شابک6ـ422ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۳۰

عنوانصادق ممقلی، شرلوک هلمس ایران یا داروغه اصفهان

نویسندهکاظم مستعان‌‌السلطان «هوشی دریان»

ناشرمانیاهنر

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپکرمان

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ0ـ98039ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۴

عنوانمجلۀ فرهنگی و اجتماعی دیلمان، ویژۀ همایش نقش کسما در نهضت جنگل، آذر و دی‌ماه 1395، شمارۀ 5

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری مهدی بازرگان

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تعداد صفحات۳۷۰

عنوانحیات اقتصادی ایرانیان در دوره مشروطه

نویسندهسمیه توحیدلو

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ888ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۶۰