برچسب ها: دوره عیلام میانی

۱ نتیجه

عنوانشوش: کاوش‌های باستان‌شناسی در شهر پانزدهم دوره عیلام میانی

نویسندهاحسان (اسماعیل) یغمایی

ناشردنیای اقتصاد

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2ـ17ـ8004ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۴