برچسب ها: دریدا

۱۱ نتیجه

عنواندریدا در متن

نویسندهعبدالکریم رشیدیان

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ0571ـ06ـ622ـ978

تعداد صفحات۹۴۴

عنواننسبت کلمه با تصویر: گزارشی از مبانی فلسفی ـ بلاغی (به همراه سه بررسی با موضوع رویکرد ضدافلاطونی دلوز، فوکو و دریدا به تفکر/ تصویر/ نوشتار)

نویسندهمجید پروانه‌پور

ناشرنونوشت

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپکرج

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ1ـ94628ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۲۴

عنوانعشق دانایی: حیات فلسفه از سقراط تا دریدا

نویسندهروی برند

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک0ـ667ـ405ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۰

عنوانفرهنگ واژگان دریدا

نویسندهنایل لوسی

ناشرشوند

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ25ـ6359ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۳۸

عنواندیفر(ا)نس؛ ساختارزدایی دریدا

نویسندهمهدی خبازی کناری

ناشرسیاهرود

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ0ـ96317ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۵۶

عنواندرآمدی بر آثار ژاک دریدا

نویسندهسوزانه لوده‌من

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ291ـ436ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶+۱۸۰

عنوانژاک دریدا؛ من مرگ خود را در نوشتن زندگی می‌کنم (آخرین مصاحبه و سایر گفتگو‌ها)

نویسندهجان بِرنباوم

ناشرآفتابکاران

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ7ـ96795ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۰

عنوانپساساختار‌گرایی و خوانش گفتمان‌ها (بر بنیاد اندیشه‌های دریدا، فوکو و لیوتار)

نویسندهمایکل ای. پیترز، نیکلاس سی. بوربولس

ناشرگام نو

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ46ـ7387ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۰۰

عنواننامه‌ها و ملاقات‌ها؛ لاکان بدون فروید، با دلوز، از دریدا و جویس

نویسندهشهریار وقفی‌پور

ناشرچترنگ

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ6ـ95858ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۲

عنوانتصوف و ساختار شکنی: یک پژوهش تطبیقی

نویسنده یان آلموند

ناشرکتاب پارسه

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۰۰

شابک5_36_5733_600_978

تعداد صفحات۲۵۲

عنوانروانکاوی و ادبیات و هنر: از فروید تا ژاک دریدا

نویسندهعلی شریعت کاشانی

ناشرنظر

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک3_069_152_600_978

تعداد صفحات۴۴۰