برچسب ها: داستان‌های روسی

۷ نتیجه

عنوانجنایت و مکافات با بیست تفسیر (دو جلد)

نویسندهفیودار داستایفسکی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک3ـ541ـ436ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۶۲

عنوانتولستوی و مرگ؛ تفسیر مرگ در اندیشۀ تولستوی با نگاهی به داستان «مرگ ایوان ایلیچ» به همراه متن کامل داستان

نویسندهگری ر. جان

ناشردف

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۴۵۰

شابک9ـ19ـ6250ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴۰

عنوانیادداشت‌های زیرزمینی با چهارده تفسیر

نویسندهفئودور داستایفسکی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک0ـ776ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۰+۵۶۵

عنوانمفتش اعظم: با نقد و تفسیر

نویسندهفئودور داستایوسکی

ناشراشاره

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ85ـ8936ـ964ـ978

تعداد صفحات۹۶

عنوانتو نخواهی کشت (مقالاتی دربارۀ رمان جنایت و مکافات)

نویسندهجوزف فرانک و دیگران

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9ـ615ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۹۰

عنوانسه سال

نویسندهآنتون جخوف

ناشرافراز

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8_992_243_964_978

تعداد صفحات۱۳۶

عنواناومون را

نویسندهویکتور پلوین

ناشرزاوش

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک1_81_6846_600_978

تعداد صفحات۱۶۲