برچسب ها: داستان‌های انگلیسی

۵ نتیجه

عنواندنیای کتاب و کتاب‌فروشی‌ها

نویسندهجن کمپبل

ناشرطرح نقد

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ68ـ8582ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۴۰

عنوانرمان ها چگونه می‌ اندیشند؟: گستره‌های فردیت‌گرایی از 1719 تا 1900

نویسندهننسی آرمسترانگ

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۴۴۰

شابک2ـ321ـ246ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۸۸

عنواناولیس جویس (عصارۀ داستانی)

نویسندههری بلامایزر، ماتیو هاجارت، دان گیفورد

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک3ـ620ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۳۲

عنوانمستأجر ملک وایلدفل هال

نویسندهآن برونته

ناشرروزگار

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0_467_374_964_978

تعداد صفحات۴۶۴

عنوانپروفسور

نویسندهشارلوت برونته

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک3_321_185_964_978

تعداد صفحات۳۴۳