برچسب ها: خوشنویسی اسلامی

۳ نتیجه

عنواناز صفا تا شأن؛ مجموعه مقالات خوشنویسی

نویسندهعلیرضا هاشمی‌نژاد

ناشرمانوش

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپکرمان

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ26ـ8280ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۵۶

عنوانخوشنویسی و عرفان با نگاهی به طریقت نعمت‌اللهیه

نویسندهابوالفضل شاهی

ناشرپیکره

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ36ـ6728ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۸

عنواناز الفبا تا هنر: شناخت انواع خطوط از آغاز تاکنون و قالب‌های خوشنویسی

نویسندهغلامرضا راهپیما

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک8_192_220_600_978

تعداد صفحات۳۰۰