برچسب ها: خاستگاه زبان

۲ نتیجه

عنوانآوایی از ژرفا؛ گفت‌وشنود محمدرضا ارشاد با دکتر میرجلال‌الدین کزازی در پدیدارشناسی زبان فارسی

نویسندهمحمدرضا ارشاد

ناشربرسم

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ1ـ96181ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۹۸

عنوانخانۀ هستی: زبان، اندیشه و خرد

نویسنده حمید صاحب‌جمعی

ناشرنشر ثالث

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9_627_380_964_978

تعداد صفحات۱۸۰