برچسب ها: حمید مرادی

۲ نتیجه

عنوان مردم شناسی اقوام و مذاهب کردستان: سفرنامۀ پدر جوزپه کامپانیله از کردستان قرن نوزدهم

نویسندهجوزپه کامپانیله

ناشرافکار جدید

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک4ـ27ـ7356ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۷۰

عنوانرمز و راز کتاب مقدس در نظریۀ تأویلی اریگن

نویسندهالیزابت اَن دایولی لورو

ناشرادیان

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپقم

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ77ـ7598ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۰