برچسب ها: جورج اورول

۳ نتیجه

عنواناندیشۀ اورول: زندگی و نامه‌ها، اسطوره و میراث

نویسندهجان رادن

ناشرفرهنگ جاوید

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ36ـ7004ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۸۵

عنواناورول و سیاست

نویسندهجان نیوسینگر

ناشرفلات

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ6ـ96270ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۰

عنوانجورج اورول

نویسندهریموند ویلیامز

ناشرناهید

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک6ـ51ـ5865ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۸