برچسب ها: جهان باستان

۱ نتیجه

عنواننگاهی نو به اسطوره‌شناسی: نقش اسطوره و شخصیت‌های اساطیری در تاریخ و فرهنگ ملل

نویسندهفیلیپ ویلکینسون، نیل فیلیپ

ناشرسبزان

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک8_076_117_600_978

تعداد صفحات۳۵۲