برچسب ها: جرج هربرت مید

۱ نتیجه

عنواندستگاه نظری جرج هربرت مید: بنیان‌گزار تفسیرگرایی در آمریکا

نویسندهحسین‌ابوالحسن تنهایی (ح.ا. تنهایی)

ناشراندیشه احسان

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ20ـ7303ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۵۲