برچسب ها: تفسیر شعر

۲ نتیجه

عنوانچرا مردم آثار ادبی را می خوانند؟

نویسندهکلی گریفیث

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک6ـ0997ـ01ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۹۹

عنوانبر گسترۀ شعر امروز

نویسندهمحمود معتقدی

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ795ـ380ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۶۲