برچسب ها: تحلیل و بررسی

۶ نتیجه

عنواندرس‌گفتارهای ادبیات جهان؛ از حماسۀ گیلگمش تا هزارتوهای بورخس

نویسندهگرنت ال‌.وات

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۸۸۰

شابک9ـ730ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۶۲

عنوانتحلیل سوژه در ادبیات داستانی پسامدرن ایران

نویسندهفرزاد کریمی

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک6ـ737ـ334ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۱۰

عنوانسیمین دانشور در آیینۀ آثارش

نویسندهسیمین پناهی فرد

ناشرسمیر

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ087ـ220ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۰۰

عنوانداستان داستان‌ها: تأملی بر خاوران‌نامه ابن حسام خوسفی

نویسندهشهربانو حق‌شناس

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4ـ068ـ192ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۴

عنوانحماسه‌سرایی در بلوچستان (پژوهشی در حماسه‌های قومی بلوچ، متن کامل منظومه‌ها با آوانویسی، ترجمه و تحلیل هر کدام)

نویسندهعبدالغفور جهاندیده

ناشرمعین

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5ـ048ـ165ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۰۸

عنوانجنگ و رمان‌هایش: معرفی، خلاصه و تحلیل کوتاه

نویسندهابراهیم حسن‌بیگی

ناشرسروش

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ0446ـ12ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۰۰