برچسب ها: تاریخ بوشهر

۳ نتیجه

عنواناز شروه تا سرور: گونه‌شناسی تحلیلی اشعار عامۀ استان بوشهر

نویسندهراضیه رستمی

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپاصفهان

تیراژ۳۰۰

شابک5ـ93ـ6942ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۲۶

عنوانبندرگاه های بوشهر از دورۀ ایلامی تا پایان ساسانی

نویسندهآیناز عسگری گلوگاهی، عین‌الله غریبی

ناشرآوشت

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک0ـ956875ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۵۲

عنوانتاریخ بوشهر

نویسندهمحمدحسین سعادت کازرونی

ناشرمرکز پژوهشی میراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ035ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۹۹+۶