برچسب ها: تاریخچۀ خط

۲ نتیجه

عنوانزبان‌شناسی ایرانی: نگاهی تاریخی از دورۀ باستان تا قرن دهم هجری قمری

نویسندهفریده حق‌بین

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۸۰۰

شابک9ـ211ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۶۴+۸

عنوانمیرزا ملکم‌خان و تغییر خط

نویسندهکاظم استادی

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9_437_224_964_978

تعداد صفحات۲۴۰