برچسب ها: بن‌مایه‌های اساطیری

۱ نتیجه

عنوانبن‌مایه‌های اساطیری در گرشاسب‌نامۀ اسدی طوسی (همراه با متن گرشاسب‌نامه)

نویسندهمحبوبه زمانی

ناشرسبکباران

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ01ـ7338ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۸۸