برچسب ها: ایران و یونان

۲ نتیجه

عنوانمداخلات ایرانیان: شاهنشاهی هخامنشی، آتن و اسپارت 450 ـ 386 قبل از میلاد

نویسندهجان هایلند

ناشرشفیعی

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک8ـ76ـ7843ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۹۲

عنوانآتش پارسی؛ نخستین امپراتوری جهانی و نبرد برای تسخیر غرب

نویسندهتام هالند

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ050ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۷۴