برچسب ها: ایران و عراق

۶ نتیجه

عنواناروندرود

نویسندههوشنگ طالع

ناشرسمرقند

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپلنگرود

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ93ـ7775ـ962

تعداد صفحات۲۱۶

عنوانروایت جنگ در دل جنگ: با نگاهی به مستندهای سیدمرتضی آوینی

نویسندهانیس دوویکتور

ناشرواحه با همکاری بنیاد سینمایی فارابی

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ20ـ6222ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۲۰

عنوانسفرنامۀ کلودیوس جیمز ریچ؛ بخش کردستان (ویراست جدید)

نویسندهکلودیوس جیمز ریچ

ناشرایران شناسی

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ36ـ8351ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۸۰

عنوانپُرسمان یاد؛ گفتارهایی در باب خاطره‌نگاری و خاطره‌نویسی جنگ و جبهه/ دفاع مقدس

نویسندهبه کوشش علیرضا کمری

ناشرصریر

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ030ـ331ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۵۴

عنوانتاریخ تحلیلی دفاع مقدس و بازتاب آن در ادبیات ایران

نویسندهسپیده یگانه

ناشرایده پردازان چکاد

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ44ـ8158ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۸

عنوانمجموعه مقالات اولین همایش بین‌المللی میراث مشترک ایران و عراق (دفتر ششم: فرهنگ، کتاب‌های درسی، روزنامه‌ها)

نویسندهجمعی از نویسندگان

ناشرمجمع ذخایر اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپقم

شابک9ـ760ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۹۲