برچسب ها: ایران‌گرایی

۲ نتیجه

عنوانمفهوم ایران و ایران‌گرایی در آثار اندیشه‌ورزان عصر ناصری (1264 ـ 1313 قمری)

نویسندهعبدالمجید ایدی

ناشرندای تاریخ

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک4ـ887528ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۱۸

عنوانایرانیّت، ملّیّت، قومیِت

نویسندهاصغر شیرازی

ناشرجهان کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک7ـ49ـ6732ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۲۴