برچسب ها: انواع استعاره

۳ نتیجه

عنواناستعاره (ویراست جدید)

نویسندهاحمد رضایی جمکرانی

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک5ـ986ـ191ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۸۰

عنوانزر بویا؛ نقد و تحلیل استعاره در دیوان ناصر خسرو

نویسندهعبدالحسین سرامی

ناشرترفند

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک9ـ51ـ5963ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۹۶

عنوانمعانی و بیان

نویسندهکامل احمدنژاد

ناشرکتاب آمه

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک 4_07_7033_600_978

تعداد صفحات۱۶۰