برچسب ها: اندیشۀ نیچه

۳ نتیجه

عنوانما و جهان نیچه‌ای (ویراست جدید)

نویسندهبیژن عبدالکریمی

ناشرنقد فرهنگ

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ06ـ8405ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۸۰

عنواننیچه

نویسندهاشتفان تسوایگ

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۳۹۱ (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0_058_213_964_978

تعداد صفحات۱۱۲

عنواننیچه (قدم اول)

نویسندهلارنس گین

ناشر176

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8_94_7768_964_978

تعداد صفحات۱۷۶