برچسب ها: اندیشه‌های علامه طباطبایی

۱ نتیجه

عنوانآن یگانه: سیری در زندگی و نظام فکری علامه طباطبایی (دو جلد)

نویسندهعبدالله نصری

ناشرامیر کبیر

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ2205ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۶۸+۶۵۸