برچسب ها: افسانه‌های کردی

۲ نتیجه

عنوانفولکلور و تاریخ کرد

نویسندهاسماعیل شمس

ناشرمجمع ذخایر اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپقم

شابک3ـ803ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۸۳

عنوانافسانه‌های کردی

نویسندهمارگاریتا باریسوونا رودنکو

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک6_013_176_600_978