برچسب ها: اصطلاحات و تعابیر

۱۲ نتیجه

عنواناصطلاحات موسیقی و صور شعری و معنایی آنها

نویسندهسونیا صفری

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۵۰

شابک3ـ2240ـ03ـ600ـ978

تعداد صفحات۹۲۰

عنوانفلسفۀ اسلامی از الف تا ی

نویسندهپیتر اس. گراف/ با همکاری الیور لیمن

ناشرمولی

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۲

شابک8ـ089ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۲

عنوانواژه‌نامۀ توصیفی نشانه‌شناسی

نویسندهبرنون مارتین، فلیزیتاس رینام

ناشرلوگوس

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپقم

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ5ـ99633ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۶

عنوانفرهنگ اصطلاحات بدیعی و ادبی

نویسندهکامل احمدنژاد، شیوا کمالی‌اصل

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ11ـ8330ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۰

عنوانضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات گیلکی

نویسندهابراهیم فخرایی بازخوانی و ویرایش رویا صفری

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپرشت

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ434ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۹۵

عنوانمفاهیم بنیادی تاریخ هنر

نویسندهجمعی از نویسندگان ویراستۀ رابرت اس. نلسون و ریچارد شیف

ناشرمینوی خرد

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ38ـ6220ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۸۳

عنوانفرهنگ زیباشناسی

نویسندهاران گوتر

ناشرماهی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک8ـ189ـ209ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۵۶

عنوانکهن‌ترین فرهنگ‌نامه فارسی دانش استیفا: تصحیح و تحلیل بخش لغات و مصطلحات المرشد فی الحساب

نویسندهحسن بن علی

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ114ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۴+۶

عنوانفرهنگ کوچک پارسی ـ بلوچی، بلوچی ـ پارسی

نویسندهغلامرضا آذرلی به کوشش منوچهر پیشوا

ناشربهجت

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ030ـ338ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۸

عنوانفرهنگ توصیفی نسخه‌های خطی جهان اسلام

نویسندهآدام گاچک

ناشرارمغان تاریخ

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ9ـ94613ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۱۳

عنوانالمعجم الصوفی؛ دانشنامه اصطلاحات ابن عربی، الحکمة فی حدود الحکمة

نویسندهسعاد الحکیم

ناشرمولی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۷۲۰

شابک8ـ021ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات۹۹۴+۳۸

عنواناصلاحات و ضرب‌المثل‌ها (شرق گیلان)

نویسندهمحمدولی مظفری به کوشش مهرناز مظفری

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپرشت

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ224ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۵۸