برچسب ها: اشعار عاشقانه

۵ نتیجه

عنواناشعار عاشقانه فدریکو گارسیا لورکا

نویسندهفدریکو گارسیا لورکا

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ264ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۱۹

عنوانعاشقانه‌های متنبی (1) با شناخت‌نامه

نویسندهعلیرضا منوچهریان با همکاری انسیه قیطان

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک2ـ550ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۵۲

عنوانافسانه عشق: گزیده عاشقانه‌های امروز تاجیکستان

نویسندهرضا کیانی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ071ـ376ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۹۶

عنوانچشم‌های الزا (مجموعه اشعار)

نویسندهلویی آراگون

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8ـ972ـ351ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۵۲

عنواناز من نپرس چرا دوستت دارم: عاشقانه‌های نزار قبانی

نویسندهنزار قبانی

ناشرسرزمین اهورایی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2_00_6792_600_978

تعداد صفحات۷۲