برچسب ها: ارشد تهماسبی

۲ نتیجه

عنوانپهلوان تار؛ مقاله‌هایی درباره محمدرضا لطفی

نویسندهارشد تهماسبی

ناشرهنر موسیقی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ2ـ91127ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۸

عنوانکتاب گوشه؛ فرهنگ نواهای ایران

نویسندهارشد تهماسبی

ناشرماهور

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک6ـ45ـ8772ـ964ـ978

تعداد صفحات۷۴۰