برچسب ها: ادبیات فرانسه

۳ نتیجه

عنوانفانوس جادویی زمان؛ نگاهی به رمان در جستجوی زمان از دست رفته اثر مارسل پروست

نویسندهداریوش شایگان

ناشرفرهنگ معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک0ـ134ـ105ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۸۰

عنوانادبیات فرانسه

نویسندهجان دی. لاینز

ناشرشوند

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ2ـ97857ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۲

عنوانرمان‌های کلیدی ادبیات فرانسه

نویسندهایو اِستالونی

ناشردانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپاصفهان

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ024ـ110ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۹