برچسب ها: ادبیات فرانسه

۹ نتیجه

عنوانآلبر کامو از ابسورد تا طغیان

نویسندهجان فولی

ناشرمولی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک0ـ171ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۲+۴۲۶

عنوانتأملاتی در باب گیوتین و دار

نویسندهآلبر کامو، آرتور کوستلر

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1ـ34ـ7720ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۶۰

عنواناز آسمان به گل سرخ: نامه‌های عاشقانۀ آنتوان و کونسوئلو دو سنت ـ اگزوپری (1930 ـ 1944)

نویسندهبه کوشش آلبن سریزیه

ناشرفرهنگ نشر نو با همکاری نشر آسیم

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3ـ378ـ490ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۴۷

عنواندر دفاع از فهم: سخنرانی‌های آلبر کامو (1936 ـ 1958)

نویسندهآلبر کامو

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۷۵۰

شابک9ـ0909ـ01ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۵۰

عنوانادبیات فرانسه از ۱۹۸۰ تا امروز: رمان، شعر، تئاتر

نویسندهدومینیک ویار، برونو ورسیه با همکاری فرانک اورار

ناشرفرهنگ معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ182ـ105ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۲۸

عنوانادبیات فرانسه

نویسندهجان د. لاینز

ناشرفنجان

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ1ـ99622ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانفانوس جادویی زمان؛ نگاهی به رمان در جستجوی زمان از دست رفته اثر مارسل پروست

نویسندهداریوش شایگان

ناشرفرهنگ معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک0ـ134ـ105ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۸۰

عنوانادبیات فرانسه

نویسندهجان دی. لاینز

ناشرشوند

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ2ـ97857ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۲

عنوانرمان‌های کلیدی ادبیات فرانسه

نویسندهایو اِستالونی

ناشردانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپاصفهان

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ024ـ110ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۹