برچسب ها: اخلاقیات

۲ نتیجه

عنواناخلاق خسروانی؛ مروری بر شاهنامه با تأکید بر نکته‌های اخلاقی

نویسندهمحمدعلی مهدی پور

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ069ـ456ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۷۹

عنواناخلاقیات و استنباط علمی از تاریخ

نویسندهکارل کائوتسکی

ناشرشفیعی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ40ـ7843ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۷۱