برچسب ها: احمد راسخی لنگرودی

۲ نتیجه

عنوانغربت علم: علم و تکنولوژی در کشاکش مدح و ذم

نویسندهاحمد راسخی لنگرودی

ناشرقصیده سرا

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ48ـ8618ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۵۶

عنوانسارتر در ایران؛ بررسی نقش تأثیرگذار ژان پل سارتر در اندیشه روشنفکران ایران و شکل‌گیری کافه‌های روشنفکری در دهه‌های چهل و پنجاه

نویسندهاحمد راسخی لنگرودی

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک1ـ166ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۷۹