برچسب ها: آیین بودا

۶ نتیجه

عنوانیونگ، آیین بودا و تجسد سوفیا

نویسندههانری کربن

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ335ـ176ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴۰

عنوانگسترش آیین بودایی در شرق ایران باستان

نویسندهفاطمه اصغری

ناشرشفیعی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک8ـ6ـ98236ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۷۰

عنوانفرهنگ آیین بودا

نویسندهعسکری پاشایی

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۶۶۰

شابک5ـ48ـ7028ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۲۴

عنواندانشنامۀ آیین بودا

نویسندهعسکری پاشایی

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۶۶۰

شابک3ـ68ـ7028ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۰۸

عنوانآیین بودا: طرح آموزه‌ها و مکتب‌های بودایی

نویسندههانس وولفگانگ شومان

ناشردیبایه

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ343ـ212ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۹۴

عنوانادیان زندۀ شرق

نویسندهجمعی از نویسندگان به سرویراستاری جان آر.هینلز

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپقم

تیراژ۲۰۰۰

شابک2_77_8090_964_978

تعداد صفحات۴۶۰