برچسب ها: آیین‌ها

۲۰ نتیجه

عنوانزرتشت و دین زرتشتی؛ مقالاتی از دانشنامۀ ایرانیکا

نویسندهجمعی از نویسندگان

ناشرفروهر

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ12ـ7844ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۶

عنوانرواداری فرهنگی در عصر مغولان

نویسندهنسیم خلیلی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2ـ403ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۸

عنواننقش آیین‌های ایرانی در نظام خلافت اسلامی

نویسندههلال بن مُحَسِّن صابی

ناشرکارنامه

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1ـ091ـ431ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۴۳

عنواندین در سینمای شرق و غرب؛ مکاتب شرقی (هندو، بودا، لامائیسم، تائو، کنفسیوس و شینتو)، مکاتب غربی (مسیحیت، یهودیت و فرقه‌های وابسته)

نویسندهمحمدحسین فرج‌نژاد، محمدسعید قشقایی، محمدجواد عرب‌سالاری

ناشراداره کل پژوهش های اسلامی رسانه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپقم

تیراژ۱۵۰۰

شابک4ـ391ـ514ـ964ـ978

تعداد صفحات۷۴۸

عنواننگاهی به نهادهای سنتی و آیین‌های بومی ایران؛ جستارهایی در حقوق، تاریخ و فرهنگ ایران

نویسندهاحمد کاظمی موسوی

ناشرآگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک8ـ383ـ416ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۱۸

عنوانبازتاب سه آیین صعلوکی، عیّاری و شوالیه‌گری در آینه ادبیات

نویسندهرضا افخمی عقدا، فاطمه جمشیدی، صفورا آموزگار

ناشردانشگاه یزد

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپیزد

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ15ـ8571ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۸۰

عنوانآداب و آیین‌ها و باورهای مردم افغانستان

نویسندهداداجان عابدوف

ناشرندای تاریخ

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ9ـ94538ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۰

عنواناندیشه‌های مزدیسنی در متون پارسی باستان

نویسندهاکتور پرودس شروو

ناشرآوای خاور

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک2ـ8ـ95387ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۲

عنوانزندگی در سایه اساطیر

نویسندهجوزف کمبل

ناشردوستان

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3ـ81ـ6207ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۱۲

عنوانآیین سوگواری در شاهنامه فردوسی

نویسندهنصرت صفی‌نیا

ناشرهورآفرید

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ08ـ7853ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۳

عنوانآیین گوگری: مجموعه مقالات آیین گوگری (برادری) در جامعۀ بختیاری

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش یحیی حسن‌پور بختیاری و مقدمه غفار پوربختیار

ناشرتمتی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ2ـ95216ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۴

عنواننوروز؛ جستارهایی پیرامون نوروز از دانشنامه ایرانیکا

نویسندهبه کوشش و ترجمه مصطفی صداقت‌رستمی

ناشرترفند

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ34ـ5963ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۴

عنوانفرهنگ عامه طایفۀ ایلخاص باصری (آیین‌ها، باورها، مثل‌ها، ضرب‌المثل‌ها و ادبیات شفاهی)

نویسندهعلی اکبری

ناشرفرهنگ مانا

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپسی سخت

تیراژ۱۲۰۰

شابک8ـ78ـ7118ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۰۰

عنوانآیین: اسطوره، باور، فرهنگ مردم

نویسندهمهرداد قدردان

ناشرفروهر

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۵۰

شابک007ـ7844ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۶

عنوانچرخ و نیلوفر: گزیده متن‌های بودایی در طی قرن‌ها

نویسندهع. پاشایی

ناشرنشر ادیان

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ70ـ2908ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۲۴

عنوانادیان زندۀ شرق

نویسندهجمعی از نویسندگان به سرویراستاری جان آر.هینلز

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپقم

تیراژ۲۰۰۰

شابک2_77_8090_964_978

تعداد صفحات۴۶۰

عنوانزن در ایران باستان: بررسی فراز و فرود موقعیت زن در ایران باستان با تأکید بر دوران ساسانی

نویسندهفروغ علیزاده

ناشرشورآفرین

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8_99_2995_964_978

تعداد صفحات۳۰۲

عنوانجشن‌ها و آیین‌های ایرانی

نویسندهحسام‌الدین مهدوی

ناشرنقد افکار

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک4_166_228_964

تعداد صفحات۲۸۸