برچسب ها: آین رند

۲ نتیجه

عنوان آین رند: زندگی، رمان و فلسفه

نویسندهناتانیل برندن، باربارا برندن

ناشرلوگوس

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک0ـ62ـ6288ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۶۲

عنوانبیانیۀ مکتب رمانتیک

نویسندهآین رند

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک3ـ38ـ8127ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۰